Powiadomienie dla klientów

Ważna informacja dla użytkowników basenów mSpa.

W związku z otrzymaniem informacji od producenta basenów mSpa, firma Pro-Wellness zawiadamia użytkowników basenów: Alpine B091, Birkin B132, Birkin XL B152 oraz B110 nabytych w okresie od 01.01.2013 do dnia dzisiejszego o możliwym wystąpieniu uszkodzenia płytki grzewczej. W wyniku uszkodzenia płytki grzewczej może dojść do porażenia energią elektryczną.

W związku z tym zaleca się użytkownikom powstrzymanie się od korzystania z urządzenia w trakcie podgrzewania wody, a także powstrzymanie się od kontaktu z wodą w trakcie podgrzewania wody.

Wzywa się użytkowników wyżej wskazanych urządzeń mSPA do kontaktu z serwisem w celu ustalenia terminu nieodpłatnej wymiany urządzenia grzejącego na bardziej odporne na uszkodzenia. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr tel: 32 353 08 81 w22 lub meilowo na adres biuro@the-mspa.pl Możliwe jest również osobiste zgłoszenie pod adresem serwisu mieszczącego się w Katowicach przy ul. Morawa 48. W celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi, w trakcie przyjmowania zgłoszenia zostaną udzielone wszelkie niezbędne informacje o sposobie wykonania wymiany urządzenia grzewczego, a także terminie wykonania czynności.